Danmarks første gruppesøgsmål mod en ledende bank

Jyske Invest Hedge - en farlig investering

Lidt teknik omkring udbuddet:

Udbud: ISIN/Fondskode: DK006008917-5, Tegningsperiode Den 1. oktober til og med den 26. oktober 2007. Tegningskurs i tegningsperiode 102,00 kr. pr. stk. uden yderligere omkostninger.

Den 08.10.2008 hed det omkring Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer: På grund af den generelle usikkerhed om værdiansættelsen på det danske obligationsmarked er prisstillelse samt emissioner og indløsninger i fondskode DK0060089175, Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer udsat indtil videre.

Om ikke andet: Rige på erfaringer

I bogen kan du læse om vores erfaringer og personlige beretninger fra et til tider ganske opslidende og opsigtsvækkende projekt. Hertil kommer beretninger fra andre investorer, der havde spillet højt og, troede de, sikkert spil med deres opsparinger og pensioner, da de investerede i JIHMO.

Deres desperation var en stærkt motiverende faktor for os begge undervejs. For med deres henvendelser og råb om hjælp fornemmede vi pludseligt, at sagen faktisk var meget større end blot os selv og vores egne tab

JIHMO er forkortelsen for Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer; en hedgeforening, hvor Jyske Invest tilbød investeringsmuligheder i markedsneutrale obligationer under overskriften “Vejen til et mere stabilt afkast”. Hedgeforeningen investerede i rentespænd – især mellem danske og tyske obligationer; der blev samtidig arbejdet med såkaldt gearing (25 gange), hvilket gav udsigt til en større gevinst – eller et tab, der var indtil 25 gange større.

FAKTA:

Hvad er JIHMO ?