Danmarks første gruppesøgsmål mod en ledende bank

Jyske Invest Hedge - en farlig investering

Historien om slaget med og sejren over Jyske Bank 

Sejr og gevinst til alle i 2 omgange

Investorerne ledes bag lyset

Efter en lang og hård sag udsender LETT advokater (på vegne af investorforeningen) og Jyske Bank den 13. januar 2015 en fælles pressemeddelelse, der markerer afslutningen på sagen.


Under overskriften “Gruppesøgsmål mod Jyske Bank om investeringer I Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer (JIHMO) er slut” er pressemeddelelsens ordlyd:

“Jyske Bank er med investorforeningen JIHMO II nået frem til en forligsmæssig løsning med den følge, at investorforeningen JIHMO II har hævet gruppesøgsmålet anlagt ved Vestre Landsret, og sagen er således slut.


Det løb op i et temmelig stort millionbeløb, da undertegnede og de øvrige mange medlemmer af investorforeningen havde investeret i JIHMO tilbage i 2008. Hele 550 millioner danske kroner blev det til.

Det beløb gjorde finanskrisen og den helt overdrevne gearing på investeringen hurtigt et markant indhug i. På kort tid faldt værdien således med 80%, hvorved vi samlet tabte ca. 440 millioner DKK!

Med en målrettet, fælles indsats og med investorforeningen som omdrejningspunkt fik vi skaffet 80% af de tabte penge tilbage igen, hvilket i kroner svarer til ca. 350 millioner DKK.

Kampen tages op med Jyske Bank

I 2016 blev det sidste juridiske og økonomiske punktum endelig sat i den såkaldte JIHMO-sag.

Juraen var på plads, og de sidste penge blev udbetalt til investorerne.

Otte lange år var der gået, siden de samme investorer havde investeret sparemidler og pensionsopsparinger i nogle tilsyneladende sikre obligationer, som investeringsforeningen JIHMO og Jyske Invest udbød. Otte lange år var der gået, siden finanskrisen trak tæppet væk under investeringen og reducerede den til næsten ingenting. Investorgruppen var blevet lovet guld og grønne skove – og et stabilt, sikkert afkast.

I stedet stod vi alle dybt frustrerede på vej til at miste vores penge.